Dějepis

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

Společnost
Anglie a Velká Británie – Občanská válka
Anglie a Velká Británie – Znovunastolení Stuartovců a vznik Velké Británie
Anglie a Velká Británie v koloniích, Vznik USA
Výpisky – Marie Terezie a Josef II

Velká francouzská revoluce – část 1

 
Výsledek obrázku pro Osvícenství

Referáty odevzdat nejpozději 1. 11. 2018

  • napsané/vytištěné na papíře a podepsané celým jménem
  • budou uvedené všechny zdroje, ze kterých se čerpaly informace – pokud ne, bude horší známka
  • použijete nejméně 4 zdroje informací
  • úvodní a závěrečný odstavec musí být vaše myšlenka – úvod do tématu a shrnutí celého referátu
  • rozsah minimálně 500 slov

JAK NA ZDROJE:

Kniha: KOTLER, Philip. Marketing management. Překl. K. Výborný. Vyd. 2. Praha : Grada, 2001. ISBN 978-80-904273-2-7

Časopis: NOVÁK, Jan, 2001. Jak se chovají manažeři? Strategie. Praha : MaFra. 2001, č. 8. 25-28. ISSN 1234-5678

Internet: Polský prezident, 2011. In: Wikipedia: the free encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/něco

Více zde: https://bacuvcik.webnode.cz/news/jak-odkazovat-na-zdroje/