Angličtina

English

“Zůstaň v klidu a mluv anglicky.”

——————————————————————————————————————————————————–

Procvičování lekcí z učebnice:   Project 1 Slovní zásoba:   vocabulary-logo
Abeceda:   alphabet logo Ukázka spellingové soutěže:   spelling bee
Neurčité členy:    AN APPLE Hra na množná čísla:    plurals
Once I caught a fish alive:    orange-clown-fish Hra na procvičení vyšších čísel:    Pirate
Státy:   international-flags Národnosti:    nationalities
Procvičení slovesa BÝT (am/is/are):    verbo-to-be Přivlastňování:    přivlastňování
Rozpočítadlo:    eeny meeny logo Angličtina ve třídě:    classroom_english_6eme
 Šibenice na slovíčka:   Hangman  Hickory Dickory Dock

——————————————————————————————————————————————————–

Velikonoční srandičky (bez opravených chyb): Easter comics

ANGLICKÉ CITÁTY A MOUDRA:

11892215_1098224746857332_3094688407210387394_n          11800557_1083409648338842_2521148971589998487_n          11181767_1103181759694964_4859132253356802120_n          18312_1081798771833263_5970817327026515033_n

  1. just = jen; want = chtít; make = dělat; beautiful = krásné; things = věci; even if nobody cares  = i když je to všem jedno
  2. must = muset; enter = vstoupit; by yourself = sám/sama; Chinese = čínské; proverb = přísloví
  3. follow = následuj; dreams = sny
  4. happiness = štěstí; will never come = nikdy nepřijde; to those = k těm; who don’t appreciate = kteří si neváží toho; what = co; already = už

12345494_1157130934300046_6268407685974786257_n   12360328_1157452634267876_3098427063138932950_n    12368987_1156548507691622_1294868423876215604_n      12391825_1158444504168689_5530592090725496374_n

  1. all = vše; need = potřebovat
  2. perfection = dokonalost; always = vždy; mistakes = chyby
  3. compare = porovnávat; beginning = začátek; to = k; someone = někomu; else’s = jinému; middle = prostředku
  4. now = teď; sometimes = někdy; later = později; becomes = se stává; never = nikdy